Bank wire transfer ili devizna doznaka

Bank wire transfer ili devizna doznaka jeste klasični transfer novca s jednog deviznog računa na drugi. Devizna doznaka odnosno Bank Wire Transfer je najbrži način slanja i primanja novca širom sveta. Da bi mogli da koristite ovaj način uplate i isplate, potrebno je da imate otvoren devizni račun u banci. Uslovi za otvaranje deviznog računa razlikuju se od banke do banke. Vodite računa da pažljivo izaberete banku kod koje ćete otvoriti devizni račun prvenstveno zbog troškova. Za otvaranje deviznog računa nije neophodan nikakav depozit. Podaci koji su Vam neophodni za podizanje novca su SWIFT CODE ili nešto modernija varijanta IBAN cod, ime i sedište Vaše banke, broj Vašeg deviznog računa. Ovo je sve što Vam je potrebno da biste izvršili isplatu Bank Wire Transfer-om na Vaš devizni račun.

Isto tako prilikom uplate na online kladionicu su vam porebni SWIFT ili IBAN cod,broj računa kladionice, ime i sedište banke ..... Prebacivanje novca sa računa na račun deviznom doznakom ide veoma brzo ako koristite SWIFT cod, novac bude prebačen za 2-3 radna dana a uvođenjem modernijeg transfera između banaka IBAN coda novac bude prebačen isti dan kad je dat nalog za prebacivanje ili eventualno odmah drugi dan. IBAN je u suštini međunarodni broj računa .. IBAN izgleda naprimer ovako BA252617171762222 a SWIFT ovako ZABABA 22.